Przejdź do treści

Partnerzy

Projekt „Głos Historii” był współfinansowany z ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. W ramach tego projektu w 2018r. powstała strona internetowa gloshistorii.pl oraz trasy do zwiedzania Warszawy, Kowna oraz Iwano-Frankiwska. Nawiązaliśmy współpracę z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz organizacją We Go Projekt z Litwy. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury oraz od Fundacji BGK powstały kolejne trasy.

Projekt „Zakup Kurnytowej Koliby” został sfinansowany ze środków Funduszu Patriotycznego. Dofinansowanie wyniosło 250 000zł, całkowita wartość projektu wyniosła 250 000zł.

W ramach projektu Fundacja Głos Historii zakupiła Kurnytową Kolibę w Ochotnicy Górnej.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Fundacja Głos Historii realizuje działania finansowane z Budżetu Państwa ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W ramach projektu „Skarby kultury oczami lokalnych pasjonatów” w latach 2022-2023 zorganizujemy konkurs dla lokalnych pasjonatów kultury i historii oraz udostępnimy 10 nowych tras w aplikacji Głos Historii. To zadanie realizujemy w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWE FIO z dofinansowaniem w kwocie 160 540zł (całkowita wartość projektu 160 540zł).

W ramach projektu „Wsparcie i rozwój działań Fundacji Głos Historii” w latach 2022-2024 realizujemy zadania związane z modernizacją Kurnytowej Koliby, wypełnieniem luki kompetencyjnej w Fundacji oraz zaktualizujemy i zmodyfikujemy stronę internetową. To zadanie realizujemy w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Pozarządowych na lata 2018-2030 z dofinansowanie w kwocie 388 000zł (całkowita wartość projektu 388 000zł).