Przejdź do treści

Ogólnopolski konkurs Para skarpet dla Tyrmanda

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie plastycznym „Para skarpet dla Tyrmanda”. Konkurs organizowany jest przez Fundację Głos Historii z siedzibą w Warszawie. Okazją do zorganizowania konkursu jest setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda i ogłoszenie przez sejm RP roku 2020 rokiem Leopolda Tyrmanda. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 5-8) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu „Para skarpet dla Tyrmanda”. Można wykonać go w dowolnej technice plastycznej. Możliwe jest także wykorzystanie programów graficznych, praca w tym wypadku powinna składać się z elementów graficznych wykonanych samodzielnie w programach GIMP, Corel Draw, Adobe Photoshop i innych typu freeware, shareware lub komercyjnych (o ile uczestnik konkursu posiada do nich licencję). Niezależnie od wybranej techniki, ocenie podlegać będzie dokumentacja fotograficzna wykonanej pracy (lub załączony plik graficzny w przypadku prac wykonanych w programach graficznych). Liczą się: kreatywność, zgodność z tematem, oryginalne ujęcie, dopasowanie techniki wykonania do tematu, umiejętne wykorzystanie wybranych narzędzi oraz estetyka wykonania. Najważniejszym kryterium jest kreatywne nawiązanie do wiedzy o Leopoldzie Tyrmandzie.

Chętnych zapraszamy również do nadsyłania oryginału prac na adres: Fundacja Głos Historii, Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa. Wysłanie oryginału nie jest jednak konieczne i nie wpłynie na wynik konkursu. Ocenie podlega fotograficzna dokumentacja dzieła lub plik graficzny w przypadku prac wykonanych w programie graficznym wysłane pod adres mailowy: amatuszczyk@gloshistorii.pl .

Przewidujemy docenienie zwycięzców atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, a także poznawania i czytania Tyrmanda.

Zespół Fundacji Głos Historii

 

Regulamin_Para skarpet dla Tyrmanda